เครื่องโทรสาร Brother Laser Fax 2920

เครื่องแฟกซ์ Brother Laser FAX-2920

cq5dam_thumbnail_2920-1
คุณสมบัติของ เครื่องแฟกซ์ Brother Laser FAX-2920

• ความเร็วในการส่งแฟกซ์ 2 วินาที/แผ่น
• ป้อนกระดาษอัตโนมัติ 20 แผ่น
• หน่วยความจำ 16 MB (รับเอกสารขณะกระดาษหมดถึง 500 แผ่น )
• สามารถทำงานในหน้าที่ของพรินเตอร์ได้ พิมพ์ได้ 14 แผ่น/นาที
• ส่งเอกสารแบบกระจาย 270 เลขหมาย
• ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น

วัสดุสิ้นเปลือง
– ชุดหมึก TN-2025 พิมพ์ได้ประมาณ 2,500 แผ่น
– ชุดดรัม DR-2025 พิมพ์ได้ประมาณ 12,000 แผ่น